Stránky predmetovej komisie B - F - Ch

Predmetová komisia


 

 Biológia, Fyzika a Chémia

 

Zloženie predmetovej komisie:

 RNDr. Marcela Šuňavská, B - Ch, ved. PK  Mgr. Viera Kopaničáková, M - F - Inf
 Mgr. Galina Kacejová, F  Mgr. Beáta Procházková, B - G
   

  

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria