Kritériá

 

 p r e  š k o l s k ý   r o k   2 0 2 4 - 2 5

 

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky

Kritéria prijímacieho konania pre štvorročné štúdium

Kritéria prijímacieho konania pre osemročné štúdium

 

Otvárame:

-   jednu triedu 4-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 9. ročník ZŠ (počet žiakov 24)

-   jednu triedu 8-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 5. ročník ZŠ (počet žiakov 18)

 

 

p r e  š k o l s k ý   r o k   2 0 2 5 - 2 6

 

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky

Kriteria prijímacieho konania pre štvorročné štúdium

Kriteria prijímacieho konania pre osemročné štúdium

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria