Zápis uchádzačov sa uskutoční

v pondelok 20. mája 2019 od 6:30 hod. do 17:00 hod.

v riaditeľni školy.

 

V ý s l e d k y   p r i j í m a c í c h   s k ú š o k

o s e m r o č n é   š t ú d i u m

š t v o r r o č n é   š t ú d i u m

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria