Výsledky

 

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

 

o s e m r o č n é  š t ú d i u m

š t v o r r o č n é  š t ú d i u m

 

 

Prijatí uchádzači doručia "Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium" do 22. 5. 2024 prostredníctvom informačného systému edupage (je nutné priložiť aj sken podpísaného tlačiva), poštou alebo osobne.

Neprijatí uchádzači môžu do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí podať odvolanie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o prijatí na základe odvolania, ak sa uvoľní miesto. Informácie o uvoľnených miestach ("posúvaní" čiary) sa môžete dozvedieť na tel. čísle 053/4512250.

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria