DOLEŽITÉ TERMÍNY

 

PRIHLÁŠKY

  • do 20. 3. 2023 – termín podania prihlášky pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium
  • návod ako podať prihlášku cez Edupage nájdete TU.
  • hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje
    

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  • 4. 5. 2023 - 1. termín prijímacích skúšok
    
  • 9. 5. 2023 - 2. termín prijímacích skúšok

 


VÝSLEDKY

  • 19. 5. 2023 zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024
  • ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 24.5.2023 od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania
   • ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva 1 prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023
  • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže podať 1 prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac štyri odbory - najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú talentové skúšky a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú talentové skúšky

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria