Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   príma A
  3. ročník   tercia A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2024

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria