Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Ingrid Kochová Kch
 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík Kr Rozvrh
Riaditeľ
jaroslav71@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Kopaničáková Kp Rozvrh
Zástupkyňa
kopanicakova@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Cvoligová Cv Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
tatiana.cvoligova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Dzurillová Dz Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jozef Fabiš Fb Rozvrh
Triedny učiteľ: sekunda A
fabis.gjfr@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Hudymová Hd Rozvrh
asistentka učiteľa
petra.hudymova@gmail.com
 
 
PhDr. Soňa Chmelíková Cs Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva A
sona.chmelikova@yahoo.com
 
 
Mgr. Lenka Jančárová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Kamenická Kn Rozvrh
asistentka učiteľa
kamenicka.michaela@gmail.com
 
 
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. Km Rozvrh
Učiteľ
kamenicky.miro@pobox.sk
 
 
PhDr. Ingrid Kochová Ko Rozvrh
Učiteľka
kochova.i@azet.sk
 
 
Mgr. Bibiána Komarová Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia A
bibiana.komarova@gmail.com
 
 
Mgr. Iva Kovalíková Kv Rozvrh
Učiteľka
ivak69@pobox.sk
 
 
Mgr. Eva Lafková Lf Rozvrh
Učiteľka
evikalafkova@gmail.com
 
 
Mgr. Denisa Petrovská, PhD. Pt Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
dnskocisova@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Plačko Pl Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
stefanetienne@gmail.com
 
 
RNDr. Mária Pokrievková Pk Rozvrh
Učiteľka
fyzis00@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Procházková, PhD. Pr Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
beatadravecka@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Rerko Re Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Júlia Sečková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: sexta A
julka.kalafutova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Smyková Kaľavská Sm Rozvrh
Učiteľka
kalavska.maja@gmail.com
 
 
RNDr. Marcela Šuňavská Šu Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
marcela.sunavska@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Wassermann Ws Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Triedna učiteľka: septima A
wassermann.zuzana@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Žecová Žc Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2024

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria