Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík Kr Riaditeľ
jaroslav71@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Kopaničáková Kp Zástupkyňa
kopanicakova@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Fabiš Fb Triedny učiteľ: III.A
fabis.gjfr@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Chmelíková Cs Triedna učiteľka: kvarta A
sona.chmelikova@yahoo.com
 
 
Mgr. Galina Kacejová Kc Triedna učiteľka: II.A
galina.kacejova@gmail.com
 
 
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. Km Učiteľ
kamenicky.miro@pobox.sk
 
 
PhDr. Ingrid Kochová Ko Učiteľka
kochova.i@azet.sk
 
 
Mgr. Iva Kovalíková Kv Triedna učiteľka: kvinta A
ivak69@pobox.sk
 
 
Mgr. Eva Lafková Lf Učiteľka
evikalafkova@gmail.com
 
 
PaedDr. Marta Oravcová, PhD. Or Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Plačko Pl Triedny učiteľ: IV.A
stefanetienne@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Procházková, PhD. Pr Triedna učiteľka: tercia A
beatadravecka@gmail.com
 
 
Mgr. Simona Stanková St Triedna učiteľka: sekunda A
simona.stankova94@gmail.com
 
 
RNDr. Marcela Šuňavská Šu Učiteľka
marcela.sunavska@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudmila Toporcerová Tp Učiteľka
ludmilatop@azet.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Toporcerová Tp asistentka učiteľa
ludmilatop@azet.sk
 
 
Mgr. Mária Zelená Ze Učiteľka
m.zelenagjfr@gmail.com

© aScAgenda 2020.0.1180 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2019

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria