Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík Kr Rozvrh
Riaditeľ
jaroslav71@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Kopaničáková Kp Rozvrh
Zástupkyňa
kopanicakova@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Cvoligová Cv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jozef Fabiš Fb Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
fabis.gjfr@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Chmelíková Cs Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
sona.chmelikova@yahoo.com
 
 
Mgr. Galina Kacejová Kc Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
galina.kacejova@gmail.com
 
 
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. Km Rozvrh
Učiteľ
kamenicky.miro@pobox.sk
 
 
PhDr. Ingrid Kochová Ko Rozvrh
Učiteľka
kochova.i@azet.sk
 
 
Mgr. Iva Kovalíková Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
ivak69@pobox.sk
 
 
Mgr. Eva Lafková Lf Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
evikalafkova@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Macková Mc Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Obert Ob Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Plačko Pl Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
stefanetienne@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Procházková, PhD. Pr Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
Triedna učiteľka: tercia A
beatadravecka@gmail.com
 
 
RNDr. Marcela Šuňavská Šu Rozvrh
Učiteľka
marcela.sunavska@gmail.com
 
 
Mgr. Simona Židová Žd Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
simona.stankova94@gmail.com

© aScAgenda 2020.0.1191 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.10.2019

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria