Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 111180238BPT Zmluva o prenájme s následným predajom 115,82 s DPH 15.06.2018 regionPRESS, s.r.o. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s DPH 08.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 054/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 25.01.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 1/2017 Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov s DPH 15.12.2017 Súkromná Základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Spolupráca na projekte Educate Slovakia s DPH 07.12.2017 AIESEC in Košice Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 297/ITA-SŠ/2017 Zmluva o partnerstve-projekt "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie". s DPH 06.10.2017 Centrum vedec.-tech. inf. SR, Univedrzita PJŠ Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 04.09.2017 Súkromná základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Dodatok 3 Dodatok k zmluve o dodávke plynu - telocvičňa s DPH 04.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Dodatok 4 Dodatok k zmluve o dodávke plynu - škola s DPH 04.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 5/2017 Zmluva o nájme s DPH 15.05.2017 Foya, o.z. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 4/2017 Zmluva o nájme s DPH 15.05.2017 Foya, o.z. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva C1-0239KO-Levoča_Gymnázium Dohoda o primeranom znášaní nákladov s DPH 27.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 1/2017 Zmluva o nájme s DPH 16.03.2017 Súkromná Základná škola Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 3/2017 Zmluva o nájme s DPH 28.02.2017 Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 2/2017 Zmluva o nájme s DPH 23.02.2017 Spojená škola J. Vojtaššáka internátna Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 3/2016 nájomná zmluva s DPH 28.11.2016 Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 587/242/16/Pv Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpad. vôd s DPH 29.06.2016 Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 5100259342C zrušenie preddavkových platieb s DPH 19.05.2016 Vsl. energetika Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 144/CVTISR/2016 Darovacia zmluva na PC 0,00 s DPH 19.04.2016 Centrum vedecko-technických informácií Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 2/2016 Nájomná zmluva s DPH 31.03.2016 Spijená škola Jána Vojtaššáka Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/321

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria