Učebný plán

 

alternatívny plán štvorročného gymnázia

platný od 1. 9. 2006 počínajúc prvým ročníkom, končí maturantmi v roku 2011

všeobecné zameranie / bez zamerania /

Predmet

I.

II.

III.

IV.

Spolu

 

 

zákl.

rozš.

spolu

zákl.

rozš.

spolu

zákl.

rozš.

spolu

 

SJL

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

12

DEJ

2

2

 

2

2

 

2

-

 

-

6

NOS

-

1

 

1

2

  

2

-

 

-

3

EST

2

-

 

-

-

 

-

-

 

-

2

ETV/NÁB

1

1

 

1

-

 

-

-

 

-

2

CJ

6

6

 

6

6

 

6

6

 

6

24

MAT

4

4

 

4

5

 

4

 

   2

2

14

INF

2

-

  

-

-

 

-

-

 

-

2

FYZ

3

3

 

3

  3    

  

4

-

 

-

10

CHE

3

2

  

2

2

 

2

-

 

-

7

BIO

2

3

 

3

3

 

3

-

 

-

8

GEO

-

3

 

3

2

 

2

-

 

-

5

TV

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

12

VOLIT. PR.

-

 

 

 

 

 

 

 

16

16

18

SPOLU

31

31

 

31

31

 

31

12

18

30

123

 

 

učebný plán osemročného gymnázia

platný od 1. 9. 1994 počínajúc prímou, kvintou od 1. 9. 2006 pokračuje podľa alternatívneho plánu štvorročného štúdia, končí maturantmi oktávy v roku 2015

zameranie na cudzie jazyky

Predmet

prima

sekunda

tercia

kvarta

kvinta

sexta

septima

oktáva

spolu

 

Z

R/N

spolu

Z

R/N

spolu

Z

R/N

spolu

Z

R/N

spolu

Z

R/N

spolu

Z

R/N

spolu

Z

R/N

spolu

Z

R/N

spolu

 

SJL

5

 

5

5

 

5

4

 

4

4

 

4

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

30

DEJ

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

 2

 

2

 

 

 

14

NOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

1

 2

 

2

 

 

 

3

EST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 ET/NÁB

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

6

HV

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

VV

2

 

2

2

 

2

1

 

1

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

CJ 1

3

2

5

3

2

5

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

  

3

28

CJ 2

 

 

 

 

 

 

 3

1

4

 3

1

4

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

20

MAT

5

 

5

5

 

5

4

 

4

4

 

4

3

1

4

4

 

4

5

 

4

 

2

2

32

INF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

FYZ

 

 

 

2

 

2

2

 

2

2

 

2

3

 

3

3

 

3

3

 

4

 

 

 

16

CHE

 

 

 

 

 

 

2

 

2

2

 

2

2

1

3

2

 

2

2

 

2

 

 

 

11

BIO

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

3

 

3

3

 

3

 

 

 

16

GEO

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

 

3

 

3

 

 2

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

24

VOL.PR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

  16

16

SPOLU

26

2

28

27

3

30

30

1

31

30

 

31

29

2

31

31

 

31

31

 

31

12

18

30

243 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria