Seminár z fyziky

O predmete

 

Cieľom predmetu je upevniť, prehĺbiť, prípadne rozšíriť vedomosti a zručnosti získané v povinnom vyučovaní, umožniť im zdokonaliť sa v riešení fyzikálnych úloh a používaní laboratórnej techniky, pomocť v príprave na súťaže fyzikálnej olympiády, dať podnety na vlastnú i mimoškolskú činnosť konštrukčného a výskumného charakteru

 

Pozrite aj stránku predmetu Fyzika

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria