Seminár z fyziky

O predmete

 

Cieľom predmetu je upevniť, prehĺbiť, prípadne rozšíriť vedomosti a zručnosti získané v povinnom vyučovaní, umožniť im zdokonaliť sa v riešení fyzikálnych úloh a používaní laboratórnej techniky, pomocť v príprave na súťaže fyzikálnej olympiády, dať podnety na vlastnú i mimoškolskú činnosť konštrukčného a výskumného charakteru

 

Pozrite aj stránku predmetu Fyzika

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria