Predmetová komisia Matematika Informatika Deskriptívna geometria Inf - maturita História počítačov Hardware IKT Siete Digitálne zručnosti

Stránky predmetovej komisie Matematika - Informatika

Inf - maturita

Informatika

Cieľové požiadavky na maturanta z informatiky

Maturitné témy

 

 1. Informatika a informácia
  • Informácia a údaj, rozdiel medzi nimi, druhy informácií
  • Jednotky informácie a ich násobky
 2. Grafické informácie
  • Digitalizácia a kódovanie grafických informácií,
  • Princíp kódovania a proces digitalizácie obrazu
  • Rastrový a vektorový obrázok, výhody, nevýhody, editory
 3. Zvukové informácie
  • Digitalizácia a kódovanie zvukových informácií
  • Spôsoby reprezentácie zvuku v počítači, ich výhody a nevýhody
  • Proces digitalizácie zvuku
 4. Číselné sústavy
  • Reprezentácia čísel v jednotlivých sústavách,
  • Demonštrácia použitia číselných sústav
  • Prevod z a do desiatkovej sústavy
  • Spôsob reprezentácia znakov v počítači
 5. História vzniku počítačov
  • Dôležité medzníky vo vývoji,
  • Princíp práce počítača a jeho schéma podľa von Neumanna
 6. Procesor a vnútorná pamäť
  • Mikroprocesor, vlastnosti, taktovacia frekvencia
  • Druhy vnútorných pamätí, význam, vlastnosti, kapacita
 7. Vonkajšia pamäť
  • Pamäťové zariadenia, aktuálne kapacity, obmedzenia ich použitia
 8. Vstupné zariadenia
  • Typy vstupných zariadení počítača
  • Princíp fungovania, výhody a nevýhody jednotlivých technológií
 9. Výstupné zariadenia
  • Typy výstupných zariadení počítača
  • Princíp fungovania, výhody a nevýhody jednotlivých technológií
  • Spôsob vytvárania farieb
 10. Operačný systém
  • Požiadavky kladené na operačný systém, jeho funkcia a úlohy
  • Kritériá delenia operačných systémov
  • Príklady operačných systémov
 11. Software
  • Delenie softvéru podľa oblastí použitia s príkladom typu
  • Autorské práva, etika – freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, public domain, OEM verzia, počítačová kriminalita
 12. Vírusy
  • Činnosť a spôsob šírenia počítačových vírusov
  • Princíp práce antivírusových programov
  • Kategórie softvéru predstavujúce vstupnú bránu pre vírusy
  • Zásady na zníženie rizika prieniku, spyware
 13. Počítačová sieť
  • Prínosy počítačových sietí, riziká
  • Spôsoby prepojenia zariadení v sieti
  • Typy siete podľa rozľahlosti
 14. Internet
  • História internetu, vlastníctvo
  • Úloha poskytovateľa služieb internetu
  • Súčasné trendy pripojenia do internetu
  • Možnosti využitia internetu
 15. Komunikácia na internete
  • Kategorizácia možností komunikácie, výhody a nevýhody
  • Diskusná skupina, jej správca a moderátor a ich úlohy
 16. Neinteraktívna komunikácia
  • Princíp e-mailu
  • Prílohy správy, veľký súbor v prílohe, viacero súborov v prílohe
  • Netiketa
  • Nevyžiadaná pošta (spam), pojem hoax
 17. Interaktívna komunikácia
  • Aplikácia NetMeeting
  • Rozhovory v službách IRC, ICQ, Skype
  • Emotikon
 18. WWW stránky
  • Pojem www stránka, URL
  • Prehliadač a jeho funkcie
  • Hodnovernosť www stránok,
  • komercia, vzdelávanie na webe
 19. Vyhľadávanie na internete
  • Možnosti vyhľadávania, výhody a nevýhody
  • Princíp vyhľadávacej služby, akým zhromažďuje informácie
  • Aktuálnosť vyhľadaných informácií
 20. Vkladanie údajov, vzorce a grafy v tabuľkovom kalkulátore
  • Zostavenie tabuľky
  • Výpočet hodnôt vytvorením vzorcov alebo využitím funkcie
  • Zostrojenie grafu
 21. Podmienené formátovanie v tabuľkovom kalkulátore
  • Význam formátovania
  • Možnosti formátovania
  • Využitie formátovania
 22. Filtre v tabuľkovom kalkulátore
  • Význam filtrovania
  • Možnosti filtrovania
  • Použitie filtrov
 23. Relatívne a absolútne adresy v tabuľkovom kalkulátore
  • Význam relatívnej a absolútnej adresy
  • Použitie relatívnej a absolútnej adresy, vkladanie a kopírovanie
 24. Formátovaný textový dokument
  • Zvýraznenie textu a jeho možnosti
  • Použitie nadpisu, centrovania, rôznych druhov písma, farby, tabulátorov
 25. Úprava dokumentu v textovom editore
  • Nastavenie odsekov, zarovnania, riadkovania
  • Použitie obrázkov, automatických tvarov a wordartov
 26. Štýl a odrážky v textovom editore
  • Vytvorenie vlastného štýlu a jeho aplikácia na nadpisy
  • Vytvorenie štruktúrovaného zoznamu
 27. Vkladanie objektov do prezentačného programu
  • Význam a využitie prezentácií
  • Vkladanie textu a obrazu do prezentácie, grafická a zobrazovacia úprava
  • Spôsoby zobrazenia snímok, použitie časovania
  • Formát ppt, pps
 28. Akcie v prezentačnom programe
  • Zaradenie akcií do prezentácie
  • Ovplyvnenie chodu prezentácie, možnosti volieb reakcie
 29. Animácia v prezentačnom programe
  • Použitie efektov zobrazenia
  • Použitie prechodov medzi snímkami
 30. Hypertext
  • Možnosti vytvorenia www stránky
  • Zaradenie textu, obrázku a odkazu na stránku spôsobom podľa vlastnej voľby – program na tvorbu, prevod z iných formátov alebo príkazmi HTML

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria