Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 001 UNIQA s DPH 16.02.2011
Faktúra 025a T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 021a ĽA s DPH 08.03.2011
Faktúra 021b ĽA s DPH 08.03.2011
Faktúra 022 T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 023a T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 023b T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 024a T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 024b T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 024c T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 025b T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 019 VSE s DPH 16.02.2011
Faktúra 025c T-com s DPH 08.03.2011
Faktúra 027 MATIS s DPH 08.03.2011
Faktúra 028 RAABE s DPH 08.03.2011
Faktúra 029a SPP s DPH 08.03.2011
Faktúra 029b SPP s DPH 08.03.2011
Faktúra 030 ASSECO s DPH 08.03.2011
Faktúra 031 UNIQA s DPH 08.03.2011
Faktúra 032 ILLE s DPH 08.03.2011
zobrazené záznamy: 1-20/442