Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 001 UNIQA s DPH 16.02.2011
Faktúra 009 VSE s DPH 16.02.2011
Faktúra 002 ŠJ GJFR s DPH 16.02.2011
Faktúra 019 VSE s DPH 16.02.2011
Faktúra 018 VSE s DPH 16.02.2011
Faktúra 017 ALFA s DPH 16.02.2011
Faktúra 016 ILLE s DPH 16.02.2011
Faktúra 015 VEOLIA s DPH 16.02.2011
Faktúra 014 VEOLIA s DPH 16.02.2011
Faktúra 013 ASSECO s DPH 16.02.2011
Faktúra 011 FARBY LAKY s DPH 16.02.2011
Faktúra 010 VSE s DPH 16.02.2011
Faktúra 012 SZŠ s DPH 16.02.2011
Faktúra 008b SPP s DPH 16.02.2011
Faktúra 006a T-com s DPH 16.02.2011
Faktúra 003 FARBY LAKY s DPH 16.02.2011
Faktúra 008a SPP s DPH 16.02.2011
Faktúra 005a T-com s DPH 16.02.2011
Faktúra 005b T-com s DPH 16.02.2011
Faktúra 004 T-com s DPH 16.02.2011
zobrazené záznamy: 1-20/442