Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 001 UNIQA s DPH 16.02.2011
Faktúra 4-5 2015 faktúry 4-5 2015 s DPH 31.12.2015
Faktúra 4 2016 faktúry 4 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 3 2016 faktúry 3 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 2 2016 faktúry 2 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 1 2016 faktúry 1 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 12 2015 faktúry 12/2015 s DPH 31.12.2015 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 11-12 2015 faktúry 11-12/2015 s DPH 31.12.2015 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 10-11 2015 faktúry 10-11/2015 s DPH 31.12.2015 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 8-10 2015 faktúry 8-10/2015 s DPH 31.12.2015 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 6-8 2015 faktúry 6-8/2015 s DPH 31.12.2015 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 2-3 2015 faktúry2-3 2015 s DPH 31.12.2015
Faktúra 6 2016 faktúry 6 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 1-122015 faktúry 1-2 2015 s DPH 31.12.2015
Zmluva Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s DPH 08.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 054/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 25.01.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 297/ITA-SŠ/2017 Zmluva o partnerstve-projekt "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie". s DPH 06.10.2017 Centrum vedec.-tech. inf. SR, Univedrzita PJŠ Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Spolupráca na projekte Educate Slovakia s DPH 07.12.2017 AIESEC in Košice Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 1/2017 Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov s DPH 15.12.2017 Súkromná Základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 04.09.2017 Súkromná základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/442