Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 001 UNIQA s DPH 16.02.2011
Faktúra 3 2017 faktúry 3 2017 s DPH 31.12.2017 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 22018 faktúry február 2018 s DPH 03.03.2018 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 12018 faktúry január 2018 s DPH 31.01.2018 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 8 2017 faktúry 8 2017 s DPH 31.12.2017 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 7 2017 faktúry 7 2017 s DPH 31.07.2017 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 6 2017 faktúry 6 2017 s DPH 31.12.2017 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 5 2017 faktúry 5 2017 s DPH 31.12.2017 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 4 2017 faktúry 4 2017 s DPH 31.12.2017 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 2 2017 faktúry 2 2017 s DPH 31.12.2017 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 42018 faktúry apríl 2018 s DPH 01.05.2018 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 1 2017 faktúry 1 2017 s DPH 31.12.2017 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 8 2016 faktúry 8 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 7 2016 faktúry 7 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 6 2016 faktúry 6 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 5 2016 faktúry 5 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 4 2016 faktúry 4 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 3 2016 faktúry 3 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 32018 faktúry marec 2018 s DPH 31.03.2018 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Faktúra 52018 faktúry máj 2018 s DPH 31.05.2018 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
zobrazené záznamy: 1-20/442