Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 001 UNIQA s DPH 16.02.2011
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.09.2013 Tatraprim s.r.o. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 9/2018 Nájomná zmluva s DPH 01.10.2018 Centrum voľného času OLYMP Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 6/2018 Nájomná zmluva s DPH 28.08.2018 Súkromná základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 01/BO/SJ/2018 ZZmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 288,00 s DPH 03.09.2018 Brantner Poprad, s.r.o. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva VO2018/4132 Rámcová zmluva o obch. a dodacích podm. s DPH 15.01.2019 Sintra, spol. s r. o. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 13.04.2018 T-613, s.r.o. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Kúpno - predajná zmluva s DPH 03.09.2014 NordFood s.r.o. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva F089/14 Kúpna zmluva s DPH 02.01.2014 ATC-JR, s.r.o. Zuzana Rusnáková vedúca ŠJ
Zmluva 7/2018 Nájomná zmluva 4 662,36 s DPH 28.08.2018 Súkromná základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Dohoda o príležitostnom obsatávaní s DPH 05.04.2019 Prešovský samosprávny kraj Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Faktúra 002 ŠJ GJFR s DPH 16.02.2011
Zmluva 3/2019 Nájomná zmluva s DPH 30.08.2019 Súkromná základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Faktúra 032 ILLE s DPH 08.03.2011
Faktúra 031 UNIQA s DPH 08.03.2011
Faktúra 030 ASSECO s DPH 08.03.2011
Faktúra 029b SPP s DPH 08.03.2011
Zmluva 8/2018 Nájomná zmluva s DPH 09.11.2018 Zuzana Salanciová Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 7/2018/e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 7/2018/e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 1 800,00 s DPH 05.11.2018 Nadácia Orange Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Faktúra 028 RAABE s DPH 08.03.2011
zobrazené záznamy: 1-20/442