Predmetová komisia Matematika Informatika Deskriptívna geometria Inf - maturita História počítačov Hardware IKT Siete Digitálne zručnosti

Stránky predmetovej komisie Matematika - Informatika

Predmetová komisia


Matematika a Informatika

 

Zloženie predmetovej komisie:

 PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD, M-ZT-VT, ved. PK

 Mgr. Viera Kopaničáková, M - F - Inf,
 Mgr. Milan Kolár, M - G  
   
   

 

Fibonacciho čísla a svet
"Geometria má dva poklady:
Pytagorovu vetu a zlatý rez.
Prvý má cenu zlata,
druhý pripomína skôr drahocenný kameň."                 Johannes Kepler
Prečítajte si o tajomstve zlatého rezu a vede vied

 

        

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria