Seminár z geografie

O predmete

 

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom s vyhraneným záujmom o geografiu vedomosti faktografického a metodologického charakteru a uspôsobiť ich na samostatnú prácu pri analýze, spracovaní a hodnotení zdrojov geografických informácií.

Nevyhnutnou podmienkou seminára je zvládnuť štúdium geografických javov a procesov komplexne.

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria