Seminár z geografie

O predmete

 

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom s vyhraneným záujmom o geografiu vedomosti faktografického a metodologického charakteru a uspôsobiť ich na samostatnú prácu pri analýze, spracovaní a hodnotení zdrojov geografických informácií.

Nevyhnutnou podmienkou seminára je zvládnuť štúdium geografických javov a procesov komplexne.

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria