Seminár z chémie

O predmeteCiele predmetu:

- prehĺbiť základné poznatky z povinného učebného predmetu

- spresniť informácie o zákonitých vzťahoch medzi zložením a štruktúrou látok a ich vlastnosťami

rozvíjať logické myslenie žiakov a ich schopnosť aktívne uplatňovať už osvojené poznatky, zručnosti a skúsenosti, najmä v oblasti chemických reakcií

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria