Seminár z chémie

O predmeteCiele predmetu:

- prehĺbiť základné poznatky z povinného učebného predmetu

- spresniť informácie o zákonitých vzťahoch medzi zložením a štruktúrou látok a ich vlastnosťami

rozvíjať logické myslenie žiakov a ich schopnosť aktívne uplatňovať už osvojené poznatky, zručnosti a skúsenosti, najmä v oblasti chemických reakcií

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria