Seminár z dejepisu

O predmeteCieľovým zámerom seminára je hlbšie poznávať slovenské, české a svetové dejiny v kontinuite od najstarších období do súčasnosti s dôrazom na vývoj hmotnej a duchovnej kultúry, poznávať významné udalosti a osobnosti na základe analýzy historických dokumentov a literatúry, riešením problémových úloh, seminárnych prác a pod., rozvíjať historické myslenie a vedomie.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria