Stránky predmetovej komisie Telesná výchova

Predmetová komisia


Telesná výchova

 

Zloženie predmetovej komisie

 Mgr. Eva Lafková, Nos - Tv, vedúca PK

 Mgr. Jaroslav Kramarčík, Tv
   

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria