Slovenský jazyk a literatúra

Predmetová komisia

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

Zloženie predmetovej komisie:

 Mgr. Iva Kovaliková, Sj - Uj - Et, vedúca PK

 Mgr. Renáta Milčáková, Sj - Fj
 PaedDr. Eleonóra Zvalená, PhD, Sj- Hv - Nj  Mgr. Jana Hricová, Sj - Nos
   
   

 

Vedeli ste, že… ?

V diele Hungarorum z roku 1488 je prvýkrát uvedené slovo s významom Slovák, zdrobnenina „Zlowachko“.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria