Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva F089/14 Kúpna zmluva s DPH 02.01.2014 ATC-JR, s.r.o. Zuzana Rusnáková vedúca ŠJ
Zmluva Zmluva o zvýšení kvalif. uč. telesnej vých. a o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 31.05.2015 Národné športové centrum Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o zvýšení kvalif. uč. telesnej vých. a o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 31.05.2015 Národné športové centrum Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. riaditeľka školy
Zmluva 2019-1-CZ01-KA229-061169_2 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 13 335,00 s DPH 16.09.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 7/2018 Nájomná zmluva 4 662,36 s DPH 28.08.2018 Súkromná základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva SK-2018-Z322 Zmluva o dielo - dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba 84,96 s DPH 16.08.2018 AUTOCONT s.r.o. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 2/2018 Nájomná zmluva 1 800,00 s DPH 30.08.2018 Obvodná poľovnícka komora Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 18/36/010/70 Dohoda podla zákona o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 s DPH 18.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 3/2018 Nájomná zmluva 1 380,00 s DPH 28.09.2018 TJ Javorinka Levoča o.z. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 4/2018 Nájomná zmluva 258,75 s DPH 28.09.2018 Ing. Ernast Rusnák Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 5/2018 Nájomná zmluva 17,40 s DPH 22.10.2018 Zuzana Salanciová Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 7/2018/e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 7/2018/e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 1 800,00 s DPH 05.11.2018 Nadácia Orange Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 8/2018 Nájomná zmluva s DPH 09.11.2018 Zuzana Salanciová Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva SK-2018-Z323 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 s DPH 16.08.2018 AUTOCONT s.r.o. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 9/2018 Nájomná zmluva s DPH 01.10.2018 Centrum voľného času OLYMP Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 6/2018 Nájomná zmluva s DPH 28.08.2018 Súkromná základná škola Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva ZML 1136/2018 RE Zmluva o spolupráci s DPH 25.10.2018 Katolícka univerzita v Ružomberku Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu 7 122,00 s DPH 23.11.2017 Ing. Michal Kováč - CK Andromeda Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 3/2017 Zmluva o nájme s DPH 28.02.2017 Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva PP 60/2018-19 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 11.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/451

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria