Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dohoda č. 246/2014/OS dohoda s DPH 08.09.2014 Okresný úrad Prešov Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 2/2018 Nájomná zmluva s DPH 25.06.2019 Obvodná poľovnícka komora Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva C1-0239KO-Levoča_Gymnázium Dohoda o primeranom znášaní nákladov s DPH 27.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 7/2018/e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 7/2018/e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 1 800,00 s DPH 05.11.2018 Nadácia Orange Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 2019-1-CZ01-KA229-061169_2 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 13 335,00 s DPH 16.09.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 054/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 25.01.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 045/269/2019-FF-SO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 17.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva ZML 1136/2018 RE Zmluva o spolupráci s DPH 25.10.2018 Katolícka univerzita v Ružomberku Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva MK-3761/2019/1.2 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2019 4 700,00 s DPH 21.08.2019 Ministrestvo kultúry SR Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 297/ITA-SŠ/2017 Zmluva o partnerstve-projekt "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie". s DPH 06.10.2017 Centrum vedec.-tech. inf. SR, Univedrzita PJŠ Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 144/CVTISR/2016 Darovacia zmluva na PC 0,00 s DPH 19.04.2016 Centrum vedecko-technických informácií Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 56/LE/2015/§10 Dohoda o zamestnaní pracovne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s DPH 05.05.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Zmluva PP 60/2018-19 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 11.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva OPĽZ/252/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 184 303,44 s DPH 20.08.2019 Ministerstov školstva, vedy, výskumu a športu SR Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 05 Dodatok k zmluve o dodávke plynu - škola s DPH 27.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 04 Dodatok k zmluve o dodávke plynu - telocvičňa s DPH 27.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva 587/242/16/Pv Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpad. vôd s DPH 29.06.2016 Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva SK-2018-Z323 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 s DPH 16.08.2018 AUTOCONT s.r.o. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva SK-2018-Z322 Zmluva o dielo - dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba 84,96 s DPH 16.08.2018 AUTOCONT s.r.o. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
Zmluva SK-2018-Z321 Zmluva o dielo a licenčná zmluva 750,00 s DPH 16.08.2018 AUTOCONT s.r.o. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča Mgr. Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/451

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria