PZ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Pedagogický zbor

Prehľad učiteľov, ktorí na tejto škole pracovali v sedemdesiatych rokoch 20. st.

Priezvisko a meno pôsobil/a na škole v rokoch
Baculáková Bernardína 1969 - 1977
Benko Ladislav 1966 - 1975, 1990 - 1991
Benková - Podhorská Otília 1962 - 1973
Mgr. Biringer Kamil 1959 - 1999, 2000 - 2003
Brenkusová Eva 1974 - 1976
Brincková Mária 1973 - 1976
Drobný Jozef 1974 - 1976
PhDr. Dzurík Ján 1963 - 1984
Hõnischová Júlia 1972 - 1974
RNDr. Hricík Štefan 1964 - 2010
Mgr. Hricíková Marta 1972 - 2010
Humeník Štefan 1953 - 1979

Chovanec Juraj

1973 - 1974
Mgr. Kolár Milan

1975

Mgr. Kolárová Anna

1976

PhDr. Konečný Stanislav, CSc. 1973 - 1984
Mgr. Koššibová Katarína

1979 - 2013

Kresťan Serafín 1953 - 1981, 1990 - 1991
Krupa Peter 1972 - 1975
Mgr. Lafková Daniela 1975 - 2011
Mgr. Leibiczerová Mária 1972 - 2009
RNDr. Majerčák Jozef 1962 - 1971
Mgr. Makovický Slavomír 1966 - 1996
Mgr. Maťašovská Mária 1975 - 2012
RNDr. Michálková Helena 1965 - 1998, 2001 - 2009
Mlynaričová - Štofková Marianna 1977 - 1981
Mgr. Olejár Július 1974 - 2009
Ondrejčáková Jozefína 1971 - 1977
RNDr. Orinčák Ján 1979 - 1984
PhDr. Osif Vladimír 1962 - 1992
Pállová Klára 1977 - 1988
Paľuvová Edita 1977 - 1980
Mgr. Péchyová - Hlavčáková Magdaléna 1973 - 2012
Dr. Petrík Ján 1962 - 1971
Pramuková Terézia 1973 - 1975
Prvý Jaroslav 1964 - 1973
Raček Štefan 1966 - 1977
Rusková Katarína 1977 - 1979
Štefanič Jozef 1972 - 1973
Štefanička Florián 1972 - 1974
Ing. Šutý Daniel 1979 - 1990
Švestková Eva 1962 - 1981
Mgr. Tršková Anna 1974 - 2011
Ing. Venglarčík Peter 1979 - 1983
Zilvarová Margita 1975 - 1977
Zvolenská Anna 1974 - 1975

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria