Súťaže

                                                         Projekt Smrekovica                                                                

POZÝVAME VÁS!    GJFR Levoča

                                                                        Fotografická súťaž                                                                        

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky vyhlasuje fotografickú súťaž, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2014.

Fotografická súťaž je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a mladým ľuďom vo veku do 30 rokov. Hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. V roku 2014 bude fotogarafická súťaž na tému "Ako veda a technika zmenila môj život?". V rámci tejto témy sa môžu študenti realizovať a ukázať svoj pohľad na danú tému prostredníctvom fotografie. Súťaž bude prebiehať v termíne od 26. mája do 17. októbra.

Autor fotografického príspevku zašle svoju fotografiu elektronicky cez webovú stránku www.tyzdenvedy.sk, kde zároveň vyplní formulár. Tam je aj štatút súťaže, formulár prihlášky a ďalšie informácie.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria