Naša škola sa v období október – december 2021 a január - jún 2022 zapojila do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2021“ a „Spolu úspešnejší 2022"

Cieľom bolo podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu. 

Do projektu sa zapojilo spolu 40 žiakov v prvom aj druhom období. Vzdelávali sa v skupinách po max. 5 žiakoch. Odučených tak bolo vyše 1100 žiakohodín. Do projektu boli zapojení 5 učitelia (Bibiana Komárová - chémia, Katarína Péchyová - anglický jazyk, Beáta Procházková - biológia, Marcela Šuňavská - chémia, Štefan Plačko - nemecký jazyk).

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria