Samovyšetrovací test na Covid-19

 

Oznamujeme rodičom a plnoletým žiakom našej školy, ktorí telefonicky alebo cez Edupage v stanovenom termíne prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými testami, že v škole pre nich máme pripravené balíčky so sadou 5 testov na žiaka.

O čase a podmienkach preberania Vás budú informovať triedni učitelia. Keďže sme dostali menej testov ako sme žiadali a vybaľovali sme ich z pôvodných krabíc do balíčkov, návod na použitie a sprievodcu testovaním nájdete v priložených súboroch.

 

NÁVOD NA POUŽITIE TU.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria