Aktivity

 

 

KURZY

           Lyžiarsky výcvikový kurz

         Plavecký výcvikový kurz

         Kurz ochrany prírody a zdravia

         Kurz spoločenského tanca

 

 KRÚŽKY

 Matematika vám to spočíta

 Mgr. V. Kopaničáková

Práca historika s prameňmi

Mgr. Š. Plačko

Učíme sa hrou

Mgr. G. Kacejová

 Z každého rožka troška

 Mgr. I. Kovalíková

Pripravený súťažiť

Mgr. B. Procházková, PhD.

Basketbal

Mgr. E. Lafková

Volejbal

Mgr. J. Kramarčík

Futbal, floorbal

Mgr. J. Kramarčík

Getting better

Mgr. L. Valentová

Nemčina zábavne

PhDr. I. Kochová

 Šprichst du dojč?

 Mgr. Š. Plačko

 

IKT

 • práca na PC v školských učebniach výpočtovej techniky v počítačovej sieti
 • využívanie elektronickej komunikácie v rámci školy, triedy aj rodiny
 • pripojenie vlastného zariadenia (mobil, notebook) k školskej sieti WiFi
 • on line vzdelávanie v prostredí E-learningu

 

EXKURZIE

 • s rôznym tematickým zameraním,
 • poznávacie exkurzie do zahraničia

 

 

SÚŤAŽE

    PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY - matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická

                                                 - dejepisná, spoločenskovedná, jazykové

     ŠPORTOVÉ

     ZDRAVOTNÍCKE

     ENVIRONMENTÁLNE

     STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

 

KULTÚRA

 • pravidelné návštevy kultúrnych podujatí a divadelných predstavení
 • možnosť zabaviť sa navzájom pri kultúrnych programoch, večierkoch, a pod.

 

SAMOSPRÁVA

 • podieľať sa na školskej samospráve
 • voľby

 

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria