Pedagogický zbor 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Pedagogický zbor

Prehľad učiteľov, ktorí na tejto škole pracovali v osemdesiatych rokoch 20. st.
Priezvisko a meno pôsobil/a na škole v rokoch
RNDr. Adamkovič Vladimír 1988 - 1997
PhDr. Babjarová Janka 1985 - 1999
Ing. Bagár Ján 1987 - 1988
Mgr. Bilíková Slavomíra 1988 - 1994
Mgr. Biringer Kamil 1959 - 1999, 2000-2003
Ing. Bucko Peter 1984 - 1986
PhDr. Dzurík Ján 1963 - 1984
RNDr. Hricík Štefan 1964 - 2010
Mgr. Hricíková Marta 1972 - 2010
Mgr. Chalupecká Eva 1990 - 2003
Ing. Chovanec Vladimír 1987 - 1988, 2002 - 2003

Mgr. Jánošíková - Hercová Alena

1984 - 1985
PaedDr. Kamenický Miroslav, PhD. 1982
Mgr. Kolár Milan

1975

Mgr. Kolárová Anna

1976

PhDr. Konečný Stanislav, CSc. 1973 - 1984
Mgr. Koššibová Katarína

1979 - 2013

Kresťan Serafín 1953 - 1981, 1990 - 1991
Mgr. Lafková Daniela 1975 - 2011
Mgr. Leibiczerová Mária 1972 - 2009
Mgr. Makovický Slavomír 1966 - 1996
Mgr. Maťašovská Mária 1975 - 2012
RNDr. Michálková Helena 1965 - 1998, 2001 - 2009
Mgr. Mlynaričová - Štofková Marianna 1977 - 1981
Murínová Eva 1981 - 1984
Mgr. Olejár Július 1974 - 2009
Orendáčová Iveta 1981 - 1982
RNDr. Orinčák Ján 1979 - 1984
PhDr. Osif Vladimír 1962 - 1992
Pállová Klára 1977 - 1988
Mgr. Péchyová - Hlavčáková Magdaléna 1973 - 2011
PhDr. Prazňáková Blažena 1981 - 2013
Mgr. Príloh Juraj 1989 - 2005
Prokopič Ján 1986 - 1988
Stachová - Vasseur Anna 1983 - 1985
Šeminská Katarína 1982 - 1983
Mgr. Špesová Anna 1980 - 1992, 1997 - 1998
Ing. Štelbacký Ján 1983 - 1990
Ing. Štrublík Jaroslav 1982 - 1988
Ing. Šutý Daniel 1979 - 1990
Švestková Eva 1962 - 1981
Ing. Teplicová Mária 1989 - 1990, 1996 - 2002
Mgr. Tršková Anna 1974 - 2011
Ing. Venglarčík Peter 1979 - 1983
Mgr. Virová Helena 1981 - 2013
RNDr. Vojčíková - Krotká Tatiana 1985 - 1994
PaedDr. Zvalená-Mereššová Eleonóra, PhD. 1985

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria