Projekt ENTER pre školy 2020 - Digitálna generácia

 

Projekt ENTER  v spolupráci s Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis

 

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov, ktoré môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch pre ich praktické a variabilné využitie.

Naša škola bola zaradená do projektu Telekom (Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis), ktorý podporuje digitálne vzdelávanie na Slovensku. Vďaka projektu sme získali finančné prostriedky na zakúpenie micro:bitov a príslušenstva v hodnote 941,80 €, prostredníctvom  ktorých môžeme napĺňať ciele projektu na hodinách informatiky. 

 

Zakúpenie pomôcok:

Vzhľadom k základnému cieľu nášho projektu, ktorým bolo vytváranie a programovanie elektronických zariadení, ktoré môžu byť nositeľné človekom, príp. programovanie hračiek a bezpečnostných prvkov, sme zakúpili pomôcky na to určené (micro:bity, nositeľné LEDky, elektrovodivé nite, MI:powerboardy, LED pásiky...)

 

Webináre

Vďaka projektu sme sa mali možnosť zúčastniť webinárov zameraných na výučbu programovania micro:bitov. Vzhľadom k tomu, že už sme mali skúsenosti s programovaním micro:bitov, vybrali sme si časti zamerané na programovanie nie v blokovom prostredí, ale v programovacom jazyku MicroPython. Webináre organizovali lektori tímu projektu Učíme s Hardvérom (https://www.ucimeshardverom.sk/ ), ktorí poskytli vzdelávacie aktivity, metodické materiály a podnety na prípravu vyučovacích hodín v online priestore.

 

Workshop, prezentácia projektov a výstava

Žiaci kvarty A oboznámili svojich spolužiakov a žiakov základnej školy so základmi programovania micro:bitov.Tí následne vytvorili jednoduché programy. Zároveň im prezentovali projekty, ktoré vytvorili počas školského roka (smarthome–svetlo aktivované hlasom, inteligentný ventilátor, automatické okná, detektor hladiny vody; krokomer, inteligentné hračky, nositeľné bezpečnostné prvky, naprogramované módne doplnky, projekty využívajúce rôzne typy senzorov, fungovanie križovatky, inteligentné svetlá, meteostanica ....) Po prezentácii si spolužiaci a žiaci iných škôl mali možnosť sami vyskúšať hotové diela a konzultovať navzájom medzi sebou možnosti daného zariadenia.

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria