VÝSLEDKY

prijímacích skúšok 2021

š t v o r r o č n é   š t ú d i u m

 

Rozhodnutie  o prijatí si môžete osobne vyzdvihnúť 11. mája 2021 v čase od 6:30 hod. do 16:00 hod. v riaditeľni školy, príp. u zástupkyne riaditeľa školy s možnosťou vykonať zápis vyplnením potvrdenia, ktoré bude súčasťou rozhodnutia. Iný termín zápisu je možné dohodnúť telefonicky na čísle 0907 224 833. Neprevzaté rozhodnutia budú zaslané poštou.

Na základe rozhodnutia Odboru školstva PSK prijímamedo 1. ročníka štvorročného štúdia 22 žiakov.Prijatí uchádzači potvrdia záujem o štúdium na našej škole doručením záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení, ktoré je súčasťou rozhodnutia.V záujme zatiaľ neprijatých uchádzačov Vás prosíme, aby ste tak urobili čím skôr.

Ak sa uchádzač o štúdium  nachádza pod miestami zaručujúcimi prijatie, to neznamená, že stratil šancu na prijatie. Uchádzačom s poradovým číslom 23 – 39odporúčame kontaktovať vedenie školy na čísle 0907 224 833, kde vám budú poskytnuté informácie o aktuálnom stave poradia. Určite sa uvoľnia miesta tým, že niektorí žiaci budú prijatí na obe školy, ktoré si zvolili.

 

VÝSLEDKY TU.

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria