PS na 4 - ročné štúdium PS na 8 - ročné štúdium

PS na 4 - ročné štúdium

Gymnázium J. Francisciho – Rimavského

v Levoči

Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia 7902J

pre školský rok 2014/2015

P.č. KÓD ŽIAKA ZŠ - T9 ZŠ-ZNÁMKY ZŠ-SÚŤAŽE PS-SJL PS-MAT BODY SPOLU KÓD ROZHODNUTIA
  1. 01  25.00  14.00  82.00   0.00   0.00  121.00 P1
  2. 92  25.00  14.00  48.00   0.00   0.00   87.00 P1
  3. 63  24.00   4.00   0.00   0.00   0.00   28.00 P1
  4. 79  21.00   0.00  42.00  21.00  25.00  109.00 PP
  5. 90  15.00  14.00   8.00  23.50  21.00   81.50 PP
  6. 42  19.00  14.00   6.00  22.00  20.00   81.00 PP
  7. 78  19.00  14.00   0.00  22.00  22.00   77.00 PP
  8. 75  18.00  14.00   0.00  23.50  21.00   76.50 PP
  9. 86  18.00  14.00   0.00  23.00  21.00   76.00 PP
 10. 06  17.00  14.00   0.00  23.50  21.00   75.50 PP
 11. 61  23.00  13.00   0.00  17.00  22.00   75.00 PP
 12. 21  15.00  14.00   4.00  22.00  20.00   75.00 PP
 13. 28  13.00   6.00  20.00  20.00  15.00   74.00 PP
 14. 38  20.00  10.00   0.00  22.00  17.00   69.00 PP
 15. 22  14.00  13.00   0.00  18.00  22.00   67.00 PP
 16. 40  12.00  14.00   0.00  22.00  18.00   66.00 PP
 17. 08  13.00  13.00   0.00  19.00  16.00   61.00 PP
 18. 64  11.00   8.00   0.00  21.50  18.00   58.50 PP
 19. 15   4.00  14.00   0.00  18.50  20.00   56.50 PP
 20. 45  17.00   3.00   0.00  23.00  13.00   56.00 PP
 21. 96  17.00   0.00   0.00  18.50  17.00   52.50 PP
 22. 91  12.00   0.00   0.00  21.00  19.00   52.00 PP
 23. 47  13.00   0.00   0.00  23.00  14.00   50.00 PP
 24. 48  12.00   0.00   0.00  17.00  20.00   49.00 PP
 25. 27   6.00  12.00   0.00  16.00  12.00   46.00 PP
26. 17   7.00   0.00   0.00  20.00  15.00   42.00 PP
27. 13   7.00   0.00   0.00  21.00   9.00   37.00 PP
28. 66   4.00   0.00   0.00  21.00  11.00   36.00 PP
29. 60   6.00   0.00   0.00  12.50  15.00   33.50 PP
30. 16   5.00   0.00   0.00  18.50   8.00   31.50 PP
31. 58   5.00   0.00   0.00  18.00   7.50   30.50 PP
32. 74   2.00   0.00   0.00  12.00   8.00   22.00 PP
33. 43  22.00  13.00  43.00  25.00  21.00  124.00 NX
34. 20  22.00  14.00  31.00  22.50  18.00  107.50 NX
35. 97  22.00   8.00   0.00   0.00  22.50   74.50 NX
36. 14  16.00  14.00   0.00  25.00  19.00   74.00 NX
27. 05  18.00  14.00   5.00  20.00  16.00   73.00 NX
38. 88  19.00  14.00   0.00  19.00  21.00   73.00 NX
39. 67  16.00  14.00   0.00  22.00  19.00   71.00 NX
40. 51  14.00  12.00   0.00  20.00  22.00   68.00 NX
41. 81  17.00  10.00   0.00  23.00  18.00   68.00 NX
42. 10  14.00  13.00   0.00  20.00  21.00   68.00 NX
43. 34  18.00  14.00   0.00  19.00  15.00   66.00 NX
44. 85  22.00  12.00   0.00  20.00  12.00   66.00 NX
45. 55  15.00   9.00   0.00  21.00  21.00   66.00 NX
46. 46  10.00  14.00   0.00  22.50  19.00   65.50 NX
47. 87  15.00  10.00   0.00  23.50  16.00   64.50 NX
48. 50  16.00  10.00   0.00  19.50  19.00   64.50 NX
49. 33  18.00   9.00   0.00  21.00  15.00   63.00 NX
50. 57  20.00   2.00   0.00  19.00  21.00   62.00 NX
51. 73  20.00   0.00   0.00  21.00  21.00   62.00 NX
52. 09  17.00   8.00   0.00  22.00  14.00   61.00 NX
53. 70  18.00   2.00   0.00  18.50  21.00   59.50 NX
54. 12  12.00   7.00   0.00  19.00  20.00   58.00 NX
55. 23  17.00  12.00   0.00  16.50  12.00   57.50 NX
56. 03   8.00   9.00   0.00  23.00  17.00   57.00 NX
57. 39  10.00  13.00   0.00  21.50  12.00   56.50 NX
58. 53   7.00  14.00   0.00  16.50  19.00   56.50 NX
59. 31  13.00   8.00   0.00  20.00  15.00   56.00 NX
60. 35  17.00   2.00   0.00  21.00  16.00   56.00 NX
61. 83  13.00   9.00   0.00  17.00  17.00   56.00 NX
62. 52  17.00   2.00   0.00  18.50  18.00   55.50 NX
63. 59  12.00   0.00   0.00  16.50  18.00   46.50 NX
64. 69   9.00   5.00   0.00  16.50  15.00   45.50 NX
 65. 02  10.00   0.00   0.00  11.00  21.00   42.00 NX
 66. 29  10.00   0.00   0.00  20.00  12.00   42.00 NX
67. 04 26.00  14.00   0.00   0.00   0.00   40.00 NX
68. 30  24.00  13.00   0.00   0.00   0.00   37.00 NX
69. 77  24.00  10.00   0.00   0.00   0.00   34.00 NX
70. 84  23.00  11.00   0.00   0.00   0.00   34.00 NX
71. 89  19.00  14.00  11.00   0.00   0.00   44.00 N1
72. 62 20.00 14.00   0.00   0.00   0.00   34.00 N1
 73. 99 17.00 13.00   0.00   0.00   0.00   30.00 N1
 74. 19  17.00  12.00   0.00   0.00   0.00   29.00 N1
 75. 36  13.00  14.00   0.00   0.00   0.00   27.00 N1

Vysvetlivky: P1 - prijatý(á) bez PS, N1 - neprítomný(á), PP - prijatý(á) po prijímacej skúške, NX - neprijatý(á), nezapísaný(á)

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria