Pedagogický zbor 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Pedagogický zbor

  Prehľad učiteľov, ktorí na tejto škole pracovali v deväťdesiatych rokoch 20. st.

Priezvisko a meno pôsobil/a na škole v rokoch
RNDr. Adamkovič Vladimír 1988 - 1997
PhDr. Babjarová Janka 1985 - 1999
Benko Ladislav 1966 - 1975, 1990 - 1991
Mgr. Bezecná Eva

1990 - 1991; 1995 - 2012

Mgr. Bilíková Slavomíra 1988 - 1994
Mgr. Biringer Kamil 1959 - 1999, 2000-2003
JUDr. Boronová Magdaléna 1999 - 2003
Mgr. Gallyová Zuzana 1998 - 1999
RNDr. Hricík Štefan 1964 - 2010
Mgr. Hricíková Marta 1972 - 2010
Mgr. Chalupecká Eva 1990 - 2003
Mgr. Jakubcová Marta 1992 - 1995
PaedDr. Kamenický Miroslav, PhD. 1982
Mgr. Kašper Rastislav 1999 - 2004
PhDr. Kochová Ingrid

1992

Mgr. Kolár Milan

1975

Mgr. Kolárová Anna

1976

Mgr. Kopaničáková Viera 1997
Mgr. Kostelníková Valéria 1998 -1999
Mgr. Koššibová Katarína

1979 - 2013

Mgr. Kovaliková Iva 1992
Kresťan Serafín 1953 - 1981, 1990 - 1991
Mgr. Krigovský Štefan 1993 - 1998,
Kunová Janka 1990 - 1992
Mgr. Lafková Daniela 1975 - 2011
Mgr. Leibiczerová Mária 1972 - 2009
Mgr. Lisoňová Zdenka 1997 - 1998
Mgr. Makovický Slavomír 1966 - 1996
Mgr. Maťašovská Mária 1975 - 2012
Mgr. Milčáková Renáta 1999
Mgr. Milčáková Viera 1997 - 1999
RNDr. Michálková Helena 1965 - 1998, 2001 - 2009
Mgr. Olejár Július 1974 - 2009
PaedDr. Oravcová Marta 1998
PhDr. Osif Vladimír 1962 - 1992
Mgr. Péchyová - Hlavčáková Magdaléna 1973 - 2011
Pokrievková Dana 1991 - 1993
PhDr. Prazňáková Blažena 1981 - 2013
Mgr. Príloh Juraj 1989 - 2005
RNDr. Reichel Marián 1996 - 2004
Repasky Thomas 1993 - 1995
PhDr. Semanová Viera 1991 - 1992
Mgr. Slejzáková Iveta 1998 - 1999
Mgr. Sušinová Renáta 1997 - 1998
Mgr. Špesová Anna 1980 - 1992, 1997 - 1998
Mgr. Šragová Renáta 1996 - 1997
Ing. Teplicová Mária 1989 - 1990, 1996 - 2002
Tongeľová Mária 1995 - 1997
Mgr. Tršková Anna 1974 - 2011
Varholová Anna 1991 - 1993
Mgr. Verbovská Marta 1997 - 2001
Mgr. Virová Helena 1981 - 2013
RNDr. Vojčíková - Krotká Tatiana 1985 - 1994
PaedDr. Vrábľová Anna, PhD. 1993
Mgr. Zelená Mária 1996-1999, 2004
PaedDr. Zvalená- Mereššová Eleonóra, PhD. 1985

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria