Česi a Slováci – minulosť spája, budúcnosť ako výzva

 

projekt ERASMUS +

(Školské výmenné partnerstvá)

 

30. marec – 3. apríl 2020

4. – 8. máj 2020

 

partnerské školy

První české gymnázium v Karlových Varech

Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského v Levoči

 

01. SCHVÁLENIE PROJEKTU A KOORDINÁCIA S ČESKÝM PARTNEROM 30.09.2019

02. PREZENTÁCIA PROJEKTU 08.11.2019 (FOTOALBUM)

               

 

03. INTERVIEW SO ZÁUJEMCAMI O ÚČASŤ NA PROJEKTE 08.11.2019 (VIDEO)

 

04. MOTIVAČNÉ LISTY ÚČASTNÍKOV PROJEKTU 15.11.2019 (ZOZNAM)

 

05. WORKSHOP NA TÉMU SPOLOČNÉ LOGO 22.11.2019 (UKÁŽKY)

 

 

 

 

06. PRÍPRAVA PROGRAMU A POBYTU ČESKEJ SKUPINY V LEVOČI 07.02.2020 (PROGAM)

07. ZASTAVENIE PROJEKTU (ZATVORENIE ŠKÔL Z DÔVODU EPIDÉMIE) 13.03.2020

08. ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PROJEKTU DO ĎALŠIEHO ŠKOLSKÉHO ROKU 15.05.2020

09. PRÍPRAVA PROGRAMU A POBYTU ČESKEJ SKUPINY V LEVOČI NA ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK 15.05.2020

10. ZASTAVENIE PROJEKTU (ZATVORENIE ŠKÔL Z DÔVODU EPIDÉMIE) 12.10.2020

 

P R O J E K T   U K O N Č E N Ý   Z   D O V O D U   E P I D É M I E   C O V I D - 1 9   B E Z   R E A L I Z Á C I E   V Ý M E N Y  30.05.2021.

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria