PZ 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Pedagogický zbor

Priezvisko a meno pôsobil/a na škole v rokoch

triedny/a profesor/ka

u absolventov z roku:

RNDr. Adamkovič Vladimír 1988 - 1997 1992,1996,1998.
Baculáková Bernardína 1969 - 1977 1970,1974,1978.
PhDr. Babjarová Janka 1985 - 1999 1998.
Ing. Bagár Ján 1987 - 1988  
Benko Ladislav 1966 - 1975, 1990 - 1991 1967,1970.
Benková - Podhorská Otília 1962 - 1973  
Mgr. Bezecná Eva

1990 - 1991; 1995 - 2012

2005,2011.
Mgr. Bilíková Slavomíra 1988 - 1994 1993.
Mgr. Biringer Kamil 1959 - 1999, 2000-2003 1966,1973,1991.
Mgr. Biringer Kornel 2004 - 2008 2008.
JUDr. Boronová Magdaléna 1999 - 2003  
Brenkusová Eva 1974 - 1976  
Brincková Mária 1973 - 1976  
Ing. Bucko Peter 1984 - 1986  
Dluhá Natália 1965 - 1967  
Mgr. Drahomirecká Katarína 2007 - 2009  
Drobný Jozef 1974 - 1976  
PhDr. Dzurík Ján 1963 - 1984 1966,1974,1978.
Mgr.  Fričeková Miroslava 2013  
Mgr. Gallyová Zuzana 1998 - 1999  
Haviarová Cecília 1965 - 1966  
Hõnischová Júlia 1972 - 1974  
Mgr. Hricová Jana 2007  
RNDr. Hricík Štefan 1964 - 2010 1971,1975,1980,1986,1991,2000.
Mgr. Hricíková Marta 1972 - 2010 1977,1978,1984,1989,1994,2005.
Mgr. Hudáková Gabriela 2003 - 2007 2006.
Humeník Štefan 1953 - 1979 1968,1975,1979.
Mgr. Chalupecká Eva 1990 - 2003 1997.

Chovanec Juraj

1973 - 1974  
Ing Chovanec Vladimír 1987 - 1988, 2002 - 2003  
Jakubcová Marta 1992 - 1995 1998.

Jánošíková-Hercová Alena

1984 - 1985  
Mgr. Javorka Štefan 2008 - 2009  
Mgr. Jendrichovský Jozef 2004 - 2006  
Mgr. Kacejová Galina 2009 2013
Kalíšková Dana 2010 - 2012  
PaedDr. Kamenický Miroslav, PhD. 1982 1987,1992
Mgr. Kašper Rastislav 1999 - 2004 2008.
PhDr. Kochová Ingrid

1992

1999,2005,2010
Mgr. Kolár Milan

1975

1981,1986,1992,1998,2004,2010,
Mgr. Kolárová Anna

1976

1981,1983,1989,1995,2002,2007,2013
PhDr. Konečný Stanislav, CSc. 1973 - 1984 1979,1981.
Mgr. Kopaničáková Viera 1997 2006,2012,2014
Mgr. Kostelníková Valéria 1998 -1999  
Mgr. Koššibová Katarína

1979 - 2013

1985,1990,1995,2001,2007,2012.
Mgr. Kovaliková Iva 1992 1997,1998,2004,2014
Mgr. Kramarčík Jaroslav 2007 2013
Kresťan Serafín 1953 - 1981, 1990 - 1991 1968,1971,1976,1980.
Mgr. Krigovský Štefan 1993 - 1998,  
Krupa Peter 1972 - 1975  
Kunová Janka 1990 - 1992  
Mgr. Lafková Daniela 1975 - 2011 1982,1987,1993,2004.
Mgr. Lafková Eva 2001 2006,2013,2014
Legnavská Bibiána 2005 - 2010  
Mgr. Leibiczerová Mária 1972 - 2009 1977,1982,1987,1993,1997,2003,2009.
Mgr. Lisoňová Zdenka 1997 - 1998  
Lutter Ladislav 1965 - 1968 1967.
RNDr. Majerčák Jozef 1962 - 1971 1968,1971.
Mgr. Makovický Slavomír 1966 - 1996 1969,1972,1975,1976,1984.
Mgr. Maťašovská Mária 1975 - 2012 1981,1985,1990,1993,2009.
Milčák Jozef 2004 - 2006  
Mgr. Milčák Peter 2002 - 2003  
Mgr. Milčáková Renáta 1999 2008
Mgr. Milčáková Viera 1997 - 1999  
RNDr. Michálková Helena 1965 - 1998, 2001 - 2009 1966,1969,1973,1977,1983.
Mlynaričová-Štofková Marianna 1977 - 1981  
Murínová Eva 1981 - 1984  
Mgr. Olejár Július 1974 - 2009 1995
Ondrejčáková Jozefína 1971 - 1977 1975,1977.
Oravcová Marta 1998  
Orendáčová Iveta 1981 - 1982  
RNDr. Orinčák Ján 1979 - 1984 1983.
PhDr. Osif Vladimír 1962 - 1992  
Pállová Klára 1977 - 1988 1982,1988.
Paľuvová Edita 1977 - 1980 1981.
Mgr. Péchyová Magdaléna 1973 - 2011 1978,1983,1988,1994,2000,2006.
Mgr. Petrík Ján 1962 - 1971 1967,1970.
Pokrievková Dana 1991 - 1993  
Pramuková Terézia 1973 - 1975  
PhDr. Prazňáková Blažena 1981 - 2013 1988,1994.
Mgr. Príloh Juraj 1989 - 2005 1997.
Mgr.Procházková Beáta, PhD. 2007  
Prokopič Ján 1986 - 1988  
Prvý Jaroslav 1964 - 1973  
Raček Štefan 1966 - 1977 1969,1974,1978.
RNDr. Reichel Marián 1996 - 2004 2002.
Repasky Thomas 1993 - 1995  
Rusková Katarína 1977 - 1979  
PhDr. Semanová Viera 1991 - 1992  
Sigleton Lori 2001 - 2002  
Mgr. Slejzáková Iveta 1998 - 1999  
Stachová - Vasseur Anna 1983 - 1985  
Mgr. Strážik Peter 2003 - 2008 2008.
Mgr. Sušinová Renáta 1997 - 1998  
Šeminská Katarína 1982 - 1983  
Mgr. Šilonová Zuzana 2001 - 2002  
Mgr. Špesová Anna 1980 - 1992, 1997 - 1998 1985,1990.
Mgr. Šragová Renáta 1996 - 1997  
Ing. Štelbacký Ján 1983 - 1990  
Štefanič Jozef 1972 - 1973  
Štefanička Florián 1972 - 1974  
Ing. Štrublík Jaroslav 1982 - 1988  
RNDr. Šuňavská Marcela 2003 2012
Ing. Šutý Daniel 1979 - 1990  
Švestková Eva 1962 - 1981 1976,1980.
Ing. Tarajčák Vladimír 2002 - 2003  
Mgr. Tarbajová Martina 2010 - 2013 2015
Ing. Teplicová Mária 1989 - 1990, 1996 - 2002  
Tongeľová Mária 1995 - 1997  
Mgr. Tršková Anna 1974 - 2011 1979,1984,1989,1996,2011.
Mgr. Valentová Lenka 2002 2010
Varholová Anna 1991 - 1993  
Ing. Venglarčík Peter 1979 - 1983  
Mgr. Verbovská Marta 1997 - 2001  
Mgr. Virová Helena 1981 - 2013 1986,1991,1996,2001,2009.
RNDr. Vojčíková Tatiana 1985 - 1994 1993.
PaedDr. Vrábľová Anna, PhD. 1993 1998,2007,2012
Mgr. Zelená Mária 1996-1999, 2004 2007
Zilvarová Margita 1975 - 1977  
PaedDr. Zvalená Eleonóra, PhD. 1985 1991,2000,2005,2011
Zvolenská Anna 1974 - 1975  
Mgr. Zumerling Ľuboslav 2004 - 2005 2008.

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria