Pedagogický zbor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pedagogický zbor

Prehľad učiteľov, ktorí na tejto škole pracovali v prvom desaťročí 21. st.
Priezvisko a meno pôsobil/a na škole v rokoch
Mgr. Bezecná Eva

1990 - 1991; 1995 - 2012

Mgr. Biringer Kamil 1959 - 1999, 2000-2003
Mgr. Biringer Kornel 2004 - 2008
JUDr. Boronová Magdaléna 1999 - 2003
Mgr. Drahomirecká Katarína 2007 - 2009
Mgr. Hricová - Dunčková Jana 2007
RNDr. Hricík Štefan 1964 - 2010
Mgr. Hricíková Marta 1972 - 2010
Mgr. Hudáková Gabriela 2003 - 2007
Mgr. Chalupecká Eva 1990 - 2003
Ing Chovanec Vladimír 1987 - 1988, 2002 - 2003
Mgr. Javorka Štefan 2008 - 2009
Mgr. Jendrichovský Jozef 2004 - 2006
Mgr. Kacejová Galina 2009
Mgr. Kalíšková Dana 2010 - 2012
PaedDr. Kamenický Miroslav, PhD. 1982
Mgr. Kašper Rastislav 1999 - 2004
PhDr. Kochová Ingrid

1992

Mgr. Kolár Milan

1975

Mgr. Kolárová Anna

1976

Mgr. Kopaničáková Viera 1997
Mgr. Koššibová Katarína

1979 - 2013

Mgr. Kovaliková Iva 1992
Mgr. Kramarčík Jaroslav 2007
Mgr. Lafková Daniela 1975 - 2011
Mgr. Lafková - Faltinová Eva 2001
Mgr. Legnavská Bibiána 2005 - 2010
Mgr. Leibiczerová Mária 1972 - 2009
Mgr. Maťašovská Mária 1975 - 2012
Milčák Jozef 2004 - 2006
Mgr. Milčák Peter 2002 - 2003
Mgr. Milčáková Renáta 1999
RNDr. Michálková Helena 1965 - 1998, 2001 - 2009
Mgr. Olejár Július 1974 - 2009
PaedDr. Oravcová Marta 1998
Mgr. Péchyová - Hlavčáková Magdaléna 1973 -
PhDr. Prazňáková Blažena 1981 - 2013
Mgr. Príloh Juraj 1989 - 2005
Mgr. Procházková - Dravecká Beáta, PhD. 2007
RNDr. Reichel Marián 1996 - 2004
Sigleton Lori 2001 - 2002
Mgr. Strážik Peter 2003 - 2008
Mgr. Šilonová Zuzana 2001 - 2002
RNDr. Šuňavská Marcela 2003
Ing. Tarajčák Vladimír 2002 - 2003
Mgr. Tarbajová Martina 2010 - 2013
Ing. Teplicová Mária 1989 - 1990, 1996 - 2002
Mgr. Tršková Anna 1974 - 2011
Mgr. Valentová - Liptáková Lenka 2002
Mgr. Verbovská Marta 1997 - 2001
Mgr. Virová Helena 1981 - 2013
PaedDr. Vrábľová Anna, PhD. 1993
Mgr. Zelená Mária 1996-1999, 2004
PaedDr. Zvalená- MereššováEleonóra, PhD. 1985
Mgr. Zumerling Ľuboslav 2004 - 2005

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria