Testovanie všeobecných štúdijných predpokladov

 

Scio - vzdělávaní pro budoucnost


Žiaci maturitných ročníkov sa v októbri zapojili do testovania študijných predpokladov a merania schopností kritického myslenia mladých ľudí v rámci projektu Slovenskej debatnej asociácie za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý hodnotí kvalitu neformálneho vzdelávania mladých ľudí v oblasti kritického myslenia.

Test bol zložený zo štyroch špecifických častí (verbálnej, logickej, argumentačnej a kvantitatívnej), z ktorých každá testuje iný typ myslenia.

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria