Výročia September - vežička Október - magistris coire November - GJFR Alumni Február - stretnutie Apríl - oslavy Pozvánka Pozdrav z MŠVVŠ SR Zasadnutie MZ Sponzori

Storočnice

Výročia

 

Školský rok 2013/2014 má v histórii školy osobité postavenie v spojení s významnými výročiami.

Líniu vzťahujúcu sa na založenie mestskej latinskej strednej školy v roku 1513 teda pred 500 rokmi (aj s pôsobením profesora krakovskej univerzity, anglického básnika Leonarda  Coxa ako rektora v rokoch 1520-21) by azda bolo potrebné vydiskutovať s historikmi.

Nespochybniteľná je tá kratšia línia, týkajúca sa histórie budovy, ktorú do súčasnej podoby vybudovali na základe projektu Alfréda Hajósa z budapeštianskej firmy Fónagy v období od decembra 1911 do júna 1913. Uvedená do prevádzky bola práve v školskom roku 1913/1914 čiže pred 100 rokmi.

Tieto výročia sú pre nás podnetom na poohliadnutie do minulosti, ktorú sme si viacerými podujatiami počas tohto školského roku 2013/2014 pripomenuli.

Viaceré aktivity sme v tomto školskom roku už absolvovali, o vyvrcholení spomienok boli 25. a 26 apríla 2014 oslavy storočnice a o ich priebehu budeme informovať dodatočne.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria