Pedagogický zbor 2011 2012 2013 2014 2015

Pedagogický zbor

Prehľad učiteľov, ktorí na tejto škole pracovali v druhom desaťročí 21. st.
Priezvisko a meno pôsobil/a na škole v rokoch
Mgr. Bezecná Eva

1990 - 1991; 1995 - 2012

Mgr.  Fričeková Miroslava 2013
Mgr. Hricová - Dunčková Jana 2007
Mgr. Kacejová Galina 2009
Mgr. Kalíšková Dana 2010 - 2012
PaedDr. Kamenický Miroslav, PhD. 1982
PhDr. Kochová Ingrid

1992

Mgr. Kolár Milan

1975

Mgr. Kolárová Anna

1976

Mgr. Kopaničáková Viera 1997
Mgr. Koššibová Katarína

1979 - 2013

Mgr. Kovaliková Iva 1992
Mgr. Kramarčík Jaroslav 2007
Mgr. Lafková Daniela 1975 - 2011
Mgr. Lafková - Faltinová Eva 2001
Mgr. Maťašovská Mária 1975 - 2012
Mgr. Milčáková Renáta 1999
PhDr. Oravcová Marta 1998
Mgr. Péchyová - Hlavčáková Magdaléna 1973 - 2011
PhDr. Prazňáková Blažena 1981 - 2013
Mgr. Procházková - Dravecká Beáta, PhD. 2007
RNDr. Šuňavská Marcela 2003
Mgr. Tarbajová Martina 2010 - 2013
Mgr. Tršková Anna 1974 - 2011
Mgr. Valentová - Liptáková Lenka 2002
Mgr. Virová Helena 1981 - 2013
PaedDr. Vrábľová Anna, PhD. 1993
Mgr. Zelená Mária 1996-1999, 2004
PaedDr. Zvalená Eleonóra, PhD. 1985

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria