Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Cieľom projektu je vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.
Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie.
Škola svojou účasťou v danom projekte získala digitálny set, ktorý tvorí interaktívna tabuľa s obslužným notebookom. Po vypracovaní projektu a jeho následnom schválení získala škola navyše 20 tabletov a WiFi Router.                                  

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria