Chceme ve/idieť  viac!

 

- projekt podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Cieľom projektu je:

- obnoviť a udržiavať astronomické pozorovania,

- zorganizovať „hviezdne“ podujatia pre študentov a verejnosť,

- aj v mimoškolskej činnosti získavať teoretické a praktické poznatky z optiky
a astronómieRealizované aktivity v roiku 2010/2011:


1. zakúpenie astronomického ďalekohľadu

2. účasť na podujatí „S ďalekohľadom na cestách“ - foto

3. aktívna účasť v súťažiach Vesmír očami detí - foto

4. zorganizovanie podujatia „Hviezdy v škole“ - foto

 

Realizované aktivity v roku 2011/2012:

1. Podujatie : "S ďalekohľadom na cestách" - foto

2. "Hviezdy v škole" - foto

 

Akcia "Hviezdy v škole" 2012

-   Boli sme milo prekvapení, koľko ľudí, hlavne rodičov študentov, sa prišlo pokochať  pohľadom na Levoču z našej gymnaziálnej vežičky.

-   Zábavno - poučný test z astrofyziky najlepšie zvládli:

     Sekunda A - Pekarčíková, Kalíšková, Kolačkovská, Kútnik, Urban

     Kvarta A - Dzurňáková, Augustínová

     Kvinta A - Tomáš, Jurský, Scholcz, Grondžáková, Vilkovský

     Sexta .A - Zubaľ, Kovaľan, Jeseňák, Kováč

     3.A - Otrubčáková, Pitorák

-   Najviac astro mapiek hviezdnej oblohy úspešne postrihali a zložili v sekunde A!

-   Projekt " S ďalekohľadom na cestách" realizujú pracovníci Katedry teoretickej fyziky a   astrofyziky PF UPJŠ v Košiciach, CVČ Domino a členovia astronomického klubu Pallas. Po odbornej prednáške s názvom: "Cudzie svety" nasledovalo pozorovanie Slnka, ktoré  sa sem-tam schovalo za mraky.

-   Večerný pohľad z vežičky si nenechali ujsť ani študenti a naši hostia.

     Zamračená obloha nám síce nevytvorila dobré podmienky na druhé pozorovanie,

     no zopár hviezdičiek nám odkryla. Veľmi pekne sme videli Mesiac aj s jeho krátermi a     Saturn s prstencom.

-   Študenti vo voľnom čase využívali ihrisko a telocvičňu, z tried sa ozývala hudba...   Najlepšia atmosféra na triednej diskotéke bola v sekunde A.

     Pri večernom filme na dobrú noc niektorí aj zdriemli, iní zabalení v spacákoch dlho viedli nočné dialógy pri svetielku glowstick náramkov.

-   Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne  a   Ing. Gabriele Kašperovej za podporu nášho projektu "Chceme vi/e dieť viac"  v zamestnaneckom grante Euro k euru.

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria