SMAPUDE_LIFE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE SMAPUDE_LIFE

Názov projektu

STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

Program

LIFE+   www.ec.europa.eu/environment/life

Akronym projektu

                SMAPUDE_LIFE                                                                                                

Číslo projektu

LIFE12 INF/SK/000165

Organizátor

BIOMASA, združenie právnických osôb

023 34 Kysucký Lieskovec č. 743,

 

www.biomasa.sk

Doba realizácie

01. 09. 2013 – 31. 08. 2016

Hlavný cieľ projektu

Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody

Cieľové skupiny

Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa,

ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl, široká verejnosť

 

 

Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl

 • Interaktívné súťaže
 • Fotografické súťaže
 • Exkurzie
 • Prednášky
 • Vydanie a distribuovanie príručky o obnoviteľných zdrojoch energie

 

Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria