JEDÁLNY LÍSTOK

 

Prevádzka školskej jedálne:

Výdaj obedov sa vykonáva v čase: od 12.00 - do 14.00

Pri výdaji obedov v čase 12.35 - 12.45 resp. 13.30 - 13.40 sú uprednostňovaní tí študenti, ktorí ešte majú vyučovanie.

Riaďte sa harmonogramom zverejneným pri vstupe do jedálne.

     Odhlásenie z obeda

 

Odhlasovanie z obeda je možné najneskôr do 7.30 príslušného dňa.

Platí to pri elektronickom odhlasovaní zo stravy i osobnom zápise v školskej jedálni.

Postup pri elektronickom odhlasovaní z obeda:

Odhlásiť z obeda môže rodič - nasledovnými úkonmi:

 •   prihlásiť sa na stránku školy
 •   prejsť do menu  na  KOMUNIKÁCIA
 •   zvoliť  STRAVOVANIE
 •   zvoliť  ODHLÁSENIE STRAVY
 •   zvoliť  DÁTUM

 

Odhlásiť sa samozrejme možno aj zápisom do evidencie pri vedúcej školskej jedálne.

 

 

    Cena za jeden obed je stanovená vo výške:

 

študenti prímy až kvarty: 1,23 € (1,01 + 0,22)

študenti kvinty až oktávy a 1. až 4. ročníka : 1,34 € (1,12 + 0,22)

ostatní stravníci: 2,54 €

 

Stravné sa uhrádza mesiac vopred bezhotovostne.

Platby za stravné poukazujte na účet číslo: 7000515604/8180

Pri platbe cez internetbanking uveďte v poznámke triedu študenta.

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria