rok 2012

Učiteľský zbor

Číslo Priezvisko a meno triedny profesor
1. Mgr. Bezecná Eva

oktáva 2005, 4. B - 2011

2. Mgr. Hricová Janka  
3. Mgr. Kacejová Galina 4. A-2013
4. Mgr. Kalíšková Dana  
5. PaedDr. Kamenický Miroslav, PhD.  
6. PhDr. Kochová Ingrid 4. A - 1999
7. Mgr. Kolár Milan

4. C - 1998, 4. A - 2004, 4. A - 2010

8. Mgr. Kolárová Anna

4. B - 2002, 4. B - 2007, 4. B - 2013

9. Mgr. Kopaničáková Viera  
10. Mgr. Koššibová Katarína

4. B - 2001, 4. A - 2007, 4. B - 2012

11. Mgr. Kovalíková Iva 4. B - 1998
12. Mgr. Kramarčík Jaroslav oktáva-2013
13. Mgr. Lafková Eva  
14. Mgr. Maťašovská Mária  
15. Mgr. Milčáková Renáta  
16. PaedDr. Oravcová Marta  
17. PhDr. Prazňáková Blažena  
18. RNDr. Šuňavská Marcela oktáva 2012
19. Mgr. Tarbajová Martina  
20. Mgr. Valentová Lenka  
21. Mgr. Virová Helena 4. A 2001
22. PaedDr. Vrábľová Anna, PhD. 4. A 2012
23. Mgr. Zelená Mária  
24. PaedDr.Zvalená Eleonóra, PhD. 4. A - 2011

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria