Prijímacie konanie do 1. ročníka

 

Harmonogram prijímacieho konania

do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015

 

 

  2.5.2014zápis uchádzačov o študium prijatých bez prijímacej skúšky

12.5.2014prijímacie skúšky uchádzačov o študium od 8.00 hod. - 1. termín prvého kola

12.5.2014 – zverejnenie výsledkov po 15.00 hod. na webe školy a na nástenke vo vestibule školy

15.5.2014prijímacie skúšky uchádzačov o študium od 8.00 hod. - 2. termín prvého kola

15.5.2014 – zverejnenie výsledkovej listiny po 15.00 hod. na webe a vo vestibule

16.- 23.5.2014zápis uchádzačov prijatých na základe výsledkov prijímacej skúšky (8.00 – 17.00 hod.)

23.5.2014 – zverejnenie výsledkovej listiny po zápise uchádzačov na webe školy a vo vestibule

17.6.2014  prijímacie skúšky uchádzačov o 4-ročné štúdium - druhé kolo.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria