Obsah

 

Maturitná skúška

Pozostáva z dvoch častí:

 • externej skúšky (test vyhodnocovaný elektronicky) zo
  • slovenského jazyka a literatúry
  • cudzieho jazyka (úroveň B2)
  • matematiky (ak je zvoleným predmetom skúšky)
 • internej skúšky, ktorá má
  • písomnú formu (slohová práca) v
   • slovenskom jazyku
   • cudzom jazyku
  • ústnu formu 
   • odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou
    • v rozsahu 20 minút (po príprave 20 minút) z každého zo 4 (5) predmetov skúšky (Sj, Cj, 2 voliteľné, príp.1 dobrovoľný)
    • v rozsahu 20 minút (po príprave 30 minút) z informatiky (ak je zvoleným predmetom skúšky)
   • študent si  žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní
   • príprava na odpoveď trvá toľko minút ako odpoveď samotná
   • k príprave na túto formu skúšky je poskytované študijné voľno v trvaní jedného týždňa
   • ústna odpoveď je verejná.

 

Podrobnejšie je to v základných informáciách o tohtoročnej maturitnej skúške

Zakladné informácie o MS 2015

 

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky

 

sú uvedené na stránke Štátneho pedagogického ústavu

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria