Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

 

uskutočňuje obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.

Realizuje ho Ústav informácií a prognóz školstva.

Národný projekt sa koncentruje najmä na inováciu obsahu a metód výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu a zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

V rámci tohto projektu bola škola vybavená 1 notebookom a sadou reproduktorov. V jeseni sa predpokladá dovybavenie školy interaktívnou tabuľou.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria