"Žijeme v kvalitnom prostredí?"

Nadácia ZSE podporila finančne realizáciu projektu s názvom Žijeme v kvalitnom prostredí?, v rámci ktorého budeme do konca školského roka skúmať vzduch, vodu a pôdu z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska a to aj vďaka kvalitným meračom, ktoré sme tak mohli zakúpiť.

Klíma a kvalita životného prostredia sú celosvetovou aktuálnou témou. Žiaci sa s témou stretávajú dennodenne, nielen na vyučovacom procese. So zámerom prehĺbiť vedomosti o praktickú činnosť zameranú na monitoring a analýzu vôd, pôd, ovzdušia sme sa zapojili do projektu Výnimočné školy, vďaka ktorému sme získali dotáciu na nákup pomôcok, meracích prístrojov a pod. Prostredníctvom bádateľských metód si žiaci úspešne prehĺbili vedomosti, ktoré potvrdili praktickými činnosťami. Žiaci sa zapojili do projektovej časti, v ktorej monitorovali stav vôd, pôd, ovzdušia v okolí Levoče. Zaujímavou témou bolo aj porovnanie zloženia minerálnych prameňov nášho okolia. Veríme, že projektová činnosť bola obohacujúcou a zaujímavou aktivitou pre žiakov, zároveň prekvapujúce boli aj niektoré výsledky.

 

FOTOALBUM

FOTOALBUM

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria