Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania


Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov,

sledovanie trendov kvality škôl.

V rámci projektu bol škole darovaný 1 stolný počítač a  uskutočnilo sa skúšobné

elektronické testovanie žiakov II.A triedy z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Cieľom testovania bolo preveriť kvalitu testov a získať skúsenosti s možnosťou elektronického testovania

v reálnej školskej praxi.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria