Zoznam tried › Trieda príma A

Zoznamy žiakov: príma Atercia A
Triedny učiteľ: Mgr. Denisa Petrovská, PhD.
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Ela Bučáková
3    Ella Dzurillová
4    Branislav Gura
5    Sofia Hardoňová
6    Elena Chmelíková
7    Natália Lazorová
8    Simona Maľaková
9    Ema Michalíková
10    Adam Petrek
11    Karin Pramuková
12    Matúš Sámel
13    Matúš Sečka
14    Alex Sobinovský
15    Samuel Sucharek
16    Matias Suržin
17    Alica Štefaňáková
18    Paulína Ulčáková
19    Vanesa Václavová
20    Viliam Vaľko
21    Lucia Volková
22    Ema Zdravecká

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2024

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria